BDDK, Basel IV düzenleme taslaklarını paylaştı

BDDK, Basel IV standartları kapsamında çalışması tamamlanan taslakları kamuoyuyla paylaştı.

BDDK açıklamasında, Türkiye’nin bankacılık alanında politikaların geliştirilmesi ve uygulamada daha etkin koordinasyonun sağlanması amacıyla üye ülkelerin bankacılık otoriteleri arasında işbirliğini sağlayacak bir platform olarak oluşturulan Basel Bankacılık Denetim Komitesinin (Basel Komite) üyesi olduğu ve G-20 düzeyinde Basel Komite tarafından yayımlanan standartlara uyum taahhüdü bulunduğu hatırlatıldı.

Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren Kurum tarafından Basel Komitenin çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlanarak Komite tarafından yayımlanan standartların mevzuatlara yansıtıldığı vurgulanan açıklamada, “Bu minvalde, 2008 küresel finansal krizinin ardından Basel Komite tarafından bankacılık sistemlerinin daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla 2010 yılında yayımlanan Basel III uzlaşısına yönelik olarak özkaynak, sermaye yeterliliği, likidite, kaldıraç ve sermaye tamponlarına ilişkin Kurumumuz düzenlemeleri hazırlanarak Avrupa Birliği uygulaması ile eş anlı olarak yürürlüğe girmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Basel Komitenin küresel finansal kriz sonrası süreçte de bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü ve Aralık 2017 tarihinde Basel III uzlaşısı ya da Basel IV olarak adlandırılan “Basel III: Finalising Post Crisis Reforms” dokümanını yayımladığı anımsatılan açıklamada, Basel IV ile getirilen yenilikler geniş kapsamlı olduğundan, uygulama takvimine uyum sağlanmasını teminen çalışması tamamlanan taslakların kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu itibarla, Basel Komite tarafından yayımlanan ‘Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk’ dokümanı dikkate alınarak mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerindeki operasyonel riske ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere ‘Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’, ‘Interest Rate Risk in the Banking Book’ dokümanı dikkate alınarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere ‘Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı’ ile ‘Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı’ hazırlanmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir